search


best photos

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Серая мухоловка | Сұр шыбыншы

© Zhaskairat Ermek

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Leonid Ishkov

© Andrey Shatalov

© Anna Yasko

© Viktoriya Zvyaginceva

© Ildar Khalitov

© Andrey Shatalov

© Irina Rekuts

© Serg Silan

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Fedor Shakula

© Kudaibergen Amirekul

© Raouf Bairashev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Ildar Khalitov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Irina Rekuts

© Ildar Khalitov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Raouf Bairashev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktor Kalyuzhnov

© Galina Rosenberg

© Zhaskairat Ermek

© Zhaskairat Ermek

© Vladimir Muravskiy

© Fedor Shakula

© Olga Sivokon

© Raouf Bairashev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Serg Silan

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Konstantin Andrussenko

© Alexandr Belyaev

© Olga Sivokon

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Serg Silan

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Irina Rekuts

© Irina Rekuts

© Galina Rosenberg

© Serg Silan

© Alexandr Belyaev

© Yuriy Malkov

© Daniyar Tagayev

© Daniyar Tagayev

© Daniyar Tagayev

© Daniyar Tagayev

© Daniyar Tagayev

© Daniyar Tagayev

© Kudaibergen Amirekul

© Andrey Shatalov

© Artem Andryuchshenko

© Irina Rekuts

© Kudaibergen Amirekul

© Anna Yasko

© Alexandr Belyaev

© Viktor Kalyuzhnov

© Vladimir Muravskiy

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Fedor Shakula

© Irina Rekuts

© Nurum Sagaliyev

© Nurum Sagaliyev

© Aldiyar Saparbayev

© Fedor Shakula

© Zhaskairat Ermek

© Zhaskairat Ermek

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Gennadiy Dyakin

© Aibar Magazov

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Katuncev

© Gennadiy Dyakin

© Ildar Khalitov

© Anna Yasko

© Serg Silan

© Serg Silan

© Anna Yasko

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Serg Silan

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Daniyar Tagayev

© Robert Parker

© Robert Parker

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Leonid Ishkov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Olga Sivokon

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Elena Bobachenko

© Aibar Magazov

© Gennadiy Dyakin

© Viktor Kalyuzhnov

© Kudaibergen Amirekul

© Alexandr Belyaev

© Galina Rosenberg

© Ruslan Telegin

© Yuriy Malkov

© Andrei Kuryashkin

© Serg Silan

© Nurum Sagaliyev

© Nurum Sagaliyev

© Nurum Sagaliyev

© Fedor Shakula

© Nurlan Ongarbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Serg Silan

© Fedor Shakula

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Rinat Khaibulin

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Robert Parker

© Alexandr Belyaev

© Yelbossyn Babalyk

© Yelbossyn Babalyk

© Yelbossyn Babalyk

© Andrey Shatalov

© Anna Yasko

© Robert Parker

© Robert Parker

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Viktor Kalyuzhnov

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Vladimir Muravskiy

© Kudaibergen Amirekul

© Yevgeny Belousov

© Anna Yasko

© Aldiyar Saparbayev

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Anna Yasko

© Aisagali Kadirov

© Alexandr Katuncev

© Aisagali Kadirov

© Aisagali Kadirov

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Raouf Bairashev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Olga Sivokon

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Yevgeny Belousov

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Alexandr Katuncev

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Vladimir Kazenas

© Qanatbek Kenzhegulov

© Vladimir Kazenas

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrei Kuryashkin

© Alexandr Katuncev

© Artem Andryuchshenko

© Artem Andryuchshenko

© Artem Andryuchshenko

© Artem Andryuchshenko

© Yevgeny Belousov

© Andrey Shatalov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Gennadiy Dyakin

© Viktor Kalyuzhnov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Leonid Ishkov

© Aibar Magazov

© Kudaibergen Amirekul

© Yuriy Malkov

© Alexandr Belyaev

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Alexandr Belyaev

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Sergei Shmygalev

© Alexandr Belyaev

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktoriya Zvyaginceva

© Andrey Shatalov

© Olga Sivokon

© Qanatbek Kenzhegulov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Aldiyar Saparbayev

© Andrey Bazdyrev

© Andrey Shatalov

© Yevgeny Belousov

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Aibar Magazov

© Aibar Magazov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Alyona Kuprieva

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Svetlana Baskakova

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Marina Gudimova

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Malik Nukusbekov

© Yevgeny Belousov

© Olga Sivokon

© Olga Sivokon

© Aldiyar Saparbayev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Olga Sivokon

© Leonid Ishkov

© Olga Sivokon

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Marina Gudimova

© Aldiyar Saparbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Anna Yasko

© Aibar Magazov

© Askar Isabekov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Merz

© Vladimir Vorobyov

© Anna Yasko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Aisagali Kadirov

© Askar Isabekov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Askar Isabekov

© Yevgeny Belousov

© Alexandr Belyaev

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Natali Kim

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Natali Kim

© Yuriy Malkov

© Vladimir Vorobyov

© Vladimir Vorobyov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Alexandr Belyaev

© Konstantin Andrussenko

© Malik Nukusbekov

© Malik Nukusbekov

© Marina Gudimova

© Aisagali Kadirov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Andrey Shatalov

© Sergei Shmygalev

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Aisagali Kadirov

© Qanatbek Kenzhegulov

© Ainur Iskakova

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Aldiyar Saparbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Aldiyar Saparbayev

© Andrei Kuryashkin

© Anna Yasko

© Serg Silan

© Serg Silan

© Natali Kim

© Anna Yasko

© Hera Iceberg

© Hera Iceberg

© Marina Gudimova

© Aibar Magazov

© Aisagali Kadirov

© Aisagali Kadirov

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Alexandr Belyaev

© Aibar Magazov

© Aibar Magazov

© Viktor Kalyuzhnov

© Yevgeny Belousov

© Marina Gudimova

© Malik Nukusbekov

© Sergei Shmygalev

© Yevgeny Belousov

© Aleksey Koshkin

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Kudaibergen Amirekul

© Alexandr Belyaev

© Aleksandr Polyakov

© Aleksandr Polyakov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Andrey Kovalenko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Marina Gudimova

© Viktoriya Zvyaginceva

© Askar Isabekov

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Maksut Nurkabayev

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Rinat Khaibulin

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Alexandr Belyaev

© Gennadiy Dyakin

© Gennadiy Dyakin

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Natali Kim

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Alexandr Katuncev

© Alexandr Katuncev

© Askar Isabekov

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Natali Kim

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Viktor Kolesnikov

© Yuriy Malkov

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Yevgeny Belousov

© Konstantin Andrussenko

© Natali Kim

© Marina Merz

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Yuriy Malkov

© Askar Isabekov

© Vladimir Vorobyov

© Vladimir Vorobyov

© Natali Kim

© Natali Kim

© Olga Sivokon

© Marina Merz

© Natali Kim

© Kudaibergen Amirekul

© Askar Isabekov

© Yuriy Malkov

© Kudaibergen Amirekul

© Kudaibergen Amirekul

© Malik Nukusbekov

© Ilya Sukhov

© Viktor Kalyuzhnov

© Konstantin Andrussenko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Natali Kim

© Serg Silan

© Viktor Kolesnikov

© Konstantin Andrussenko

© Alexandr Belyaev

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Merz

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Askar Isabekov

© Ilya Sukhov

© Ilya Sukhov

© Anna Yasko

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Anna Yasko

© Anna Yasko

© Marina Merz

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Marina Gudimova

© Anna Yasko

© Marina Merz

© Askar Isabekov

© Olga Sivokon

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Anna Yasko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Konstantin Andrussenko

© Marina Nikonorova

© Askar Isabekov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Viktor Kolesnikov

© Viktoriya Zvyaginceva

© Gennadiy Dyakin

© Boris Gubin

© Aibar Magazov

© Anna Yasko

© Malik Nukusbekov

© Mark Pestov

© Anna Yasko

© Alexey Maznitsin

© Alexey Maznitsin

© Andrei Kuryashkin

© Andrei Kuryashkin

© Vassiliy Fedorenko

© Pavel Parkhaev

© Pavel Parkhaev

© Pavel Parkhaev

© Pavel Parkhaev

© Askar Isabekov

© Pavel Parkhaev

© Viktor Kolesnikov

© Askar Isabekov

© Anna Yasko

© Aisagali Kadirov

© Vladimir Shefer

© Natali Kim

© Aisagali Kadirov

© Alexey Maznitsin

© Svetlana Aleinikova

© Ruslan Timerbayev

© Oleg Lyakhov

© Valentin Zenkov

© Askar Isabekov

© Yevgeny Belousov

© Vladimir Shefer

© Natali Kim

© Oleg Belyalov

© Vassiliy Fedorenko

© Aleksandr Feldman

© Serg Silan

© Natali Kim

© Albert Meek

© Askar Isabekov

© Viktor Kolesnikov

© Aibar Magazov

© Mark Pestov

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Yevgeny Belousov

© Alexandr Balykin

© Gennadiy Dyakin

© Antonina Fokina

© Vladimir Shefer

© Viktor Kolesnikov

© Viktor Kolesnikov

© Gennadiy Dyakin

© Natali Kim

© Ivan Zuban

© Viktor Kolesnikov

© Oleg Lyakhov

© Valentin Zenkov

© Yevgeny Belousov

© Natali Kim

© Yevgeny Belousov

© Serg Silan

© Aibek Adilmagambetov

© Antonina Fokina

© Vassiliy Fedorenko

© Andrey Vilyayev

© Alexey Timoshenko

© Andrey Vilyayev

© Andrey Vilyayev

© Andrey Kovalenko

© Gennadiy Dyakin

© Vladimir Shefer

© Vladimir Shefer

© Andrey Vilyayev

© Aisagali Kadirov

© Antonina Fokina

© Oleg Lyakhov

© Askar Isabekov

© Vladimir Shefer

© Vladimir Shefer

© Vladimir Shefer

© Askar Isabekov

© Sergey Eliseev

© Alexey Timoshenko

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

© Askar Isabekov

supplement

subspecies

Muscicapa striata striata
(Раllas, 1764)
Muscicapa striata neumanni
(Poche, 1904)
Muscicapa striata sarudnyi
(Snigirewski, 1928)

go to family:

in other projects

Birds of Azerbaijan

Birds of Belarus

Birds of Georgia

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Mongolia

Birds of Northern Eurasia

Birds of Russia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Siberia

Birds of Tajikistan

Birds of Turkmenistan

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Uzbekistan

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2023-10-02

Анна Ясько: Вроде черная крачка. Сбоку на груди темное пятно выделяется.

2023-10-02

Андрей Коваленко: Да, наверное все же обыкновенная...

2023-09-30

Ирина Рекуц: Спасибо, Игорь!

more unidentified birds...